Carl Michael Bellman, en av de mer kända poeterna, visförfattarna och trubadur genom tiderna. I alla fall i Sverige. Här nedan kan du läsa mer om honom och hans liv, hans visor samt hur han påverkat hur dagens vistradition ser ut.

Kort om Carl Michael Bellman

Det är inte helt klart när Carl Michael Bellman föddes, men han tros vara född runt år 1740. Bellmans bortgång är dock dokumenterad till år 1795. Han levde alltså femtiofem år och under dessa åren hann han göra otroligt mycket. Bellman förändrade hela musiktraditionen i Sverige. Han har bland annat fått statusen ”Sveriges nationalskald” och vissa kallade honom för ”Nordens Anakreon”. Vare sig han lever upp till dessa epiteten är något varje person får avgöra själv. Bellmans dikter har även jämförts med de samlade verken från Shakespeares, de mest kända är Fredmans sånger och Fredmans epistlar.

Bellman producerade mycket material under en relativt kort tid. Det är väldigt intressant hur varierande hans material är, speciellt med tanken på att det endast är en person som producerat det och under den korta tiden. Bellmans skrev under sin karriär både ordensparodier, översättningar, skådespel, dikter och självklart visor. Det finns några figurer som dyker upp om och om igen i materialet, bland annat Ulla Winblad och korpral Mollberg. De resterande karaktärerna kommer och går. Vissa av hans texter är skrivna som om Bellman själv är huvudperson och ibland inte. Kort sagt skrev han om allt möjligt, inget ämne verkade vara för stort eller för litet.

Trots att texterna var författade och nyproducerad av Bellman så baserade han melodierna mycket på vad andra musiker skrivit. Han hämtade till exempel melodier och inspiration från operetten, folkvisorna, dansmusiken och operan som var populär under hans tid. Bellman bearbetade dock ofta melodierna för att passa texterna bättre.

Carl Michael Bellman idag

Bellmans verk lever fortfarande kvar idag, allt från epistlarna till de visor som ibland förekommer som snapsvisor. Många vismakare i Sverige har dessutom inspirerats en hel del av Bellman och alla hans verk. Det är på detta sätt som han lyckats följa med även till detta århundrandet.

Det händer dessutom att andra personer gör tolkningar av hans musik då och då vilket gör att han kommer troligtvis finnas kvar flera år framöver.