Du som är intresserad av att lära dig mer om visan, som konstform, begrepp och/eller uttrycksform kommer här kunna läsa om just detta. Vi har skrivit en kort övergripande historisk genomgång om just visan, hur historien påverkat visan som musikgenre idag och mer.

Säg det inte med ord, säg det med toner

Med tanke på visans form samt hur lätt de är att lära sig är det inte konstigt att visa-genren har funnits sedan de gamla grekernas tid. I början framfördes vanligtvis visan utan något instrument-ackompanjemang. Fokus låg främst på texten. Detta är något som fortfarande gäller genren, trots att det, under medeltiden blev vanligare att visorna framfördes med en eller fler musiker/instrument.

En visa har många gånger en text som är både dramatisk och uppbyggd på rim. Med ”dramatisk” menar vi att visornas texter berättar en typ av historia, den är uppbyggd på ett sätt som påminner om hur berättare berättar sagor, och inte på samma sätt som dagens poplåtar är uppbyggda med refränger och verser. Texten har därför alltid varit väldigt viktig inom vis-genren. Det är dessutom rätt vanligt att texterna förmedlas med humor, och ibland politik och satir. Självklart har olika visor olika former, och det är inte alltid säkert att visorna berättas i en ”jag-form”. De kan även handla om någon helt annan. Här finns det dock även undantag, till exempel visor som inte går att beskrivas som en berättelse på samma sätt som de typiska visorna eller visorna som handlar om något helt annat.

En svensk visa går att beskriva som en rätt snäv genre med ett antal typiska drag. Det är en genre som går att jämföra med folkvisor på andra språk. Experterna anser dock att de begreppen är bredare jämfört med den svenska vis-genren. En skillnad, som i högsta grad har en historisk koppling, är att i vissa former av folkvisorna räknas inte de mer nyskrivna visorna inom samma bemärkelse. Dock görs detta inom både Sverige och resten av Skandinavien.

Välkända vismakare

Det har förekommit en hel del välkända vismakare genom historien. Ett exempel är Carl Michael Bellman, som du kan läsa mer om på denna hemsida, och alla hans visor. Evert Taube är en annan person som blev känd för både sina politiska visor och sina fantastiska skildringar av Göteborgs skärgårds miljö. Visorna från Taube anses vara typiska för vis-genren, han berättar nämligen historier på ett väldigt tydligt sätt med musiken.

Andra välkända artister inom genren är Cornelis Vreesvijk. Till skillnad från andra vismakare anses hans texter vara mer politiska jämfört med andra personer inom genren. Sedan finns det även nyare artister som också går att räkna till vis-genren, även om de i första hand skapar en annan typ av musik.