Wolfgang Amadeus Mozart var en österrikisk violinist, pianist och tonsättare. Han anses vara en av de viktigaste tonsättarna inom den wienklassiska stilen. För eftervärlden är han dessutom ett av de största namnet genom musikhistorien. Mozarts produktion omfattar mer än 600 verk.

Mozart var son till violinisten och kompositören Leopold Mozart. Leopold och Anna Maria Pertil, Amadeus mor, fick tillsammans sju barn. Endast två överlevde och Wolfgang Amadeus Mozart var en av dem.

Leopold insåg väldigt tidigt att hans son hade talang och intresse för musik. Han började undervisa Mozart redan vid tre års ålder. Det var dessutom vid den åldern som Mozart skrev sitt första musikstycke. När han fyllde sex år började han spela violin. Även Mozarts syster var musikaliskt begåvad.

Som vuxen blev Mozart anställd i Salzburg, vid hovkapellet, men han valde sedan att bosätta sig som fri konstnär i Wien. Under sin karriär kom han till att bli en väldigt berömd kompositör och han spelade ofta piano på sina egna konserter. Men trots att Mozart hade gott om arbete samt elever som han lärde upp fanns det ekonomiska problem. Under Mozarts sista år vankade det stora pengabekymmer. Han led dessutom av depression och drabbades av olika sjukdomar.

År 1782 gifte sig Mozart med Constanze Weber. Äktenskapet accepterades aldrig helt och hållet av Leopold. De fick tillsammans sex barn, varav två av dessa nådde vuxen ålder. En av sönerna följde Mozarts fotsteg och blev kompositör. Ingen av parets barn fick dock några egna barn.

Wien drabbades av en influensaepidemi på slutet av 1700-talet och man tror att det var på grund av detta som Mozart gick bort. Den faktiska orsaken går inte att fastställa eftersom Mozart hamnade i en massgrav.